top of page

​AKADEMIE

Ons poog om elke leerder op alle vlakke te ontwikkel sodat hy/sy die nodige kennis vaardighede en gesindhede het om ‘n sukses van sy/haar skoolloopbaan te maak.

 

Slaagvereistes Gr.1-3                                                                                Vakke:

                                                                                                                              ▪  Huistaal 

Die volgende vlakke moet gehandhaaf word:                                              ▪  Addisionele taal

                                                                                                                              ▪  Gesyferdheid  

‘n 4 vir huistaal.                                                                                                  ▪  Lewensvaardigheid

‘n 3 vir addisionele taal, gesyferheid en lewensvaardigheid.

 

 

Slaagvereistes Gr.4-6                                                                               Vakke:

                                                                                                                              ▪  Huistaal Afrikaans

Die volgende gemiddelde moet gehandhaaf word:                                    ▪  Eerste addisionele taal Engels

                                                                                                                              ▪  Wiskunde

‘n Gemiddeld van 50% vir Afrikaans.                                                              ▪  Natuurwetenskap en Tegnologie

‘n Gemiddeld van 40% vir Engels en Wiskunde.                                           ▪  Sosiale Wetenskappe

‘n Gemiddeld van 40% vir enige twee van die oorblywende vakke.             -  Geskiedenis (50)

                                                                                                                                 -  Aardrykskunde (50)

                                                                                                                              ▪  Lewensvaardighede

                                                                                                                                 - Skeppende Kuns (40)

                                                                                                                                 - Liggaamlike Opvoeding (30)

                                                                                                                                 - Persoonlike en Sosiale Welsyn (30)

 

Slaagvereistes Gr.7                                                                                   Vakke:

                                                                                                                              ▪  Huistaal Afrikaans

Die volgende gemiddelde moet gehandhaaf word:                                    ▪  Eerste addisionele Taal Engels

                                                                                                                              ▪  Wiskunde

‘n Gemiddeld van 50% vir Afrikaans.                                                              ▪  Natuurwetenskappe

‘n Gemiddeld van 40% vir Engels en Wiskunde.                                           ▪  Sosiale Wetenskappe

‘n Gemiddeld van 40% vir enige 3 van die oorblywende vakke.                ▪  Tegnologie

‘n Gemiddeld van 30% vir enige 2 van die oorblywende vakke.                ▪  Ekonomiese Bestuurswetenskappe

                                                                                                                              ▪  Lewensoriëntering

                                                                                                                              ▪  Skeppende kuns

 

Aan die einde van elke kwartaal ontvang u ‘n rapport rakende u kind se vordering.

bottom of page